how to (not) apply first aid kit (must watch)


Trước hết phân tích tình huống này, người này còn thở không? KHÔNG HỀ, Hart à Người này KHÔNG còn thở… Và Anh ta cũng không có chân hay tay luôn Không…ý tôi không phải thế Chân tay anh ta đâu rồi? Cô biết gì không? Nếu cô đi ngang qua một người bị cụt cả chân tay thì bỏ công ra cứu họ không? Ý tôi là sống như thế thì sống làm gì? Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chấp nhận đời sống không có chân Không có tay thì sao? Ông tồn tại cũng như là người cụt tay chân thôi vì ông có làm gì cho đời đâu Quay lại nào ….Vì anh ta sắp chết đến nơi rồi Okay…Hơi nhanh rồi…. Mọi người nghe này, chúng ta phải hô hấp dưới 100 nhịp một phút Như vậy hơi khó kiểm soát…vậy là chia ra bao nhiêu nhịp một giờ -Tôi có thể giúp anh được Tôi sẽ chia giờ ra rồi đếm theo nhịp đó Một mẹo nhỏ tốt là hô hấp theo nhịp bài “Staying Alive” của Bee Gee Anh biết bài đó không? Tôi biết, tôi biết…Tôi thích bài đó lắm ~~Hát nhầm bài~~ Không phải, đó là… ~~Ah ah ah ah, stay alive…~~ Tôi thấy chú ở khu đổ xe hồi nãy, đó là lý do chú nhìn quen quen ~~Ah ah ah ah, stay alive…~~ ~~Stay alive…Ah ah ah ah, stay alive…~~ ~~tiếp tục hát~~ Đủ rồi, đủ rồi… Ok ông không giữ được 100 nhịp hô hấp 1 phút và xe cứu thương không tới vì không ai gọi 911 nên anh ta chết rồi Okay Anh ấy chết rồi, mọi người biết bây giờ chúng ta làm gì không? Hart? Chúng ta chôn anh ấy Sai… È! Chúng ta tìm thẻ tình nguyện hiến tạng Chúng ta chỉ có một vài phút để lấy thôi Anh ấy không có ví đâu tôi kiểm rồi Anh ta là người nhận hiến tạng Anh ta sao? Lấy tôi chút nước đá từ thùng xốp đê Clgt?!! Tại sao? Anh làm clgt? Chúng ta phải tìm nội tạng Trái tim của anh ta đâu? Bóp lấy nhẹ nhàng…. Tôi thấy không ổn tôi cần được ngồi xuống Anh có ổn không? Đu ma, tại sao? Tại sao cô lại… Chúa tôi